Het bezwaar van de leraar

19 maart 2019
 
Auteur: Ton van Haperen

Ton van Haperen kiest een confronterende, recht voor zijn raap-toon om zijn stellingname kracht bij te zetten: Het onderwijsbestel is door opvolgende beleidsmaatregelen in de afgelopen 25 jaar in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waarin schoolbesturen ‘domme zetbazen van de politiek zijn geworden, die zich maatschappelijke opdrachten laten opdringen en met steeds meer niet-lesgebonden taken het onderwijsproces frustreren’.

In eerste instantie denk ik: dit is een (gefrustreerde) leraar van de oude stempel, die lesgeven als een verheven functie wil zien, maar de markt daarvoor ziet afbrokkelen. Maar als zijn betoog vordert en wordt onderbouwd door de bewuste beleidsingrepen volgtijdelijk te benoemen, bekruipt me een heel ander gevoel. Heel verdrietig vind ik de ondertoon van zijn bezwaar: ‘Ik snap al lang niets meer van schoolbeleid en daarom houd ik me maar vast aan wat ik weet van onderwijs. Op grote afstand van leiding en organisatie doe ik gewoon mijn werk’.

Ik heb het boek met plezier doorgegeven aan schoolbestuurders en directeuren in mijn netwerk: Lees dit boek en laat het weer vaker aan de docententeams over.

Recensent

Judith Donkers is als proces-secretaris betrokken bij de vorming van de Hogeschool Rotterdam Business School, waar radicale decentralisatie en professionele autonomie van opleidingsteams de opgave vormen.

Lees hier meer over het boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen