Hoera, ik sta voor de klas!

21 november 2019
 
Auteur: Diverse auteurs

Het boek 'Hoera, ik sta voor de klas!' is geschreven als tegengeluid  voor het negatieve beeld dat in de media wordt geschetst over werken in het onderwijs. Van Genderen en Mijland - zelf werkzaam in het onderwijs- vonden het tijd om tegenover de berichtgeving over lage salarissen en hoge werkdruk verhalen te plaatsen die gaan over de prachtige dingen die gebeuren in het onderwijs. Na een oproep aan een groep mensen werden zij bedolven onder vele verhalen, waaruit zij een selectie voor het boek hebben gemaakt.

De verschillende verhalen van basisschoolleerkrachten en van docenten uit het voortgezet onderwijs gaan over hoe zij als professionals hun beroep ervaren. Vaak blijken het de kleine dingen die de dag vrolijk kleuren en het werk boeiend maken. Een leerling die iets zegt of doet en de leerkracht ontroert of een docent die iets doet voor een leerling wat voor het leven een indruk achterlaat bij deze leerling.

De verhalen zijn door de leerkrachten en docenten zelf opgetekend. Dit maakt dat de verhalen van wisselende kwaliteit zijn, qua opbouw en qua schrijfstijl. Niet (altijd) storend, wel jammer. De bundel verhalen had aan kwaliteit kunnen winnen door een goede journalist interviews af te laten nemen en de verhalen zelf op te tekenen. Als je op een toegankelijke manier een beeld wilt krijgen van het onderwijs door de ogen van de huidige generatie leerkrachten, heb je een boek te pakken dat gemakkelijk wegleest.


Recensent

Arjola Ketting is werkzaam als intern begeleider van De Piloot, speciaal onderwijs (cluster 4).

Hoera! Ik sta voor de klas

Lees hier meer over het boek.

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent!

Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen