Nee, dan Finland!

4 juni 2018
 
Auteur: René Leverink

De titel Nee, dan Finland! is enigszins misleidend, omdat Leverink vooral inzet op de subtitel genaamd De kracht van ons onderwijs. Hij bevraagt bekende en minder bekende Nederlanders over de definitie van goed onderwijs. De reikwijdte van het Nederlandse vormingsaanbod is volgens hen in meerdere mate gericht op rekenen en taal, en in mindere mate op burgerschapsvorming. De kern van goed onderwijs wordt gevonden in de verbinding tussen een goed geschoolde leerkracht en de leerling waarbij het sociale aspect binnen een kleine onderwijsgroep van groot belang is en de positie van de leerkracht niet ondermijnd wordt door digitalisering. Informatie wordt kennis wanneer leerlingen verbanden kunnen leggen – de leerkracht is onmisbaar in dit proces.

Samenvattend heb ik weinig fundamentele veranderingen in het onderwijs waar kunnen nemen, de praktijk is weerbarstiger dan de ideologie. De onderwijspraktijk zoals Leverink die beschrijft, zal voor velen herkenbaar zijn, maar bevat weinig praktische tips of ideeën waar leerkrachten op de werkvloer mee uit de voeten kunnen. Het is een passend boek voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de politieke gedachten achter ons onderwijsstelsel en daarmee gepaard gaande veranderingen.


Recensent

Shirly Hulsen is werkzaam als intern begeleider midden- en bovenbouw op de Valentijnschool, in Rotterdam West.

Nee, dan Finland!

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen