Wat nou passend onderwijs?!

3 maart 2020
 
Auteur: Simone Sarphatie

Het boek Wat nou passend onderwijs?! is een aanrader voor wie op zoek is naar een praktisch boek met aanknopingspunten voor de ontwikkeling van duurzame en effectieve onderwijsarrangementen. In het boek staat één stelling centraal: ‘We willen het beste voor onze kinderen.’

Het boek omschrijft 12 pijlers waaraan een arrangement moet voldoen om te slagen en er worden veel mogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden belicht. De tekst leest gemakkelijk weg en kan echt voor verdieping zorgen van het huidige aanbod.

Als intern begeleider in het speciaal basisonderwijs zie ik de diversiteit van het aanbod van arrangementen. In veel gevallen draait het hierbij om wat niet lukt, gezien het de kinderen betreft die worden doorverwezen naar het SBO. Mijn inziens valt er nog een hoop winst te behalen op het echt aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling binnen een dergelijk arrangement.
Dit boek kan helpen om het aanbod dekkend en passender te maken en de effectiviteit te vergroten. Het boek is niet alleen interessant voor het regulier onderwijs, maar natuurlijk ook voor het SBO voor leerlingen met arrangementen.


Recensent

Lieke Bouber is intern Begeleider op SBO Laurens-Cupertinoschool in Rotterdam.

Wat nou passend onderwijs

Lees hier meer over het boek.
 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

 

 

Een reactie plaatsen