Op zoek naar een onderwijsboek? Hier vind je recensies van boeken die collega's lazen.

Wil jij zelf eens een recensie schrijven voor het ROM? Dat kan!
Bekijk het bericht op de Homepagina om te zien welke boeken er liggen te wachten op een recensent.

Auteur: Rolien Dijksterhuis en Thitia Kollen

Hoe vind jij bezieling en inspiratie om voor de klas te staan en met je hart les te geven? De schrijvers (coaches) van dit zelfhulpboek hopen dat je jouw onderwijsvuur zult (her)vinden.

Auteur: Ad de Jong

Een veelgehoord verwijt aan het huidige onderwijs is dat het een starre systeemwereld is die weinig meegaat in de echte leefwereld van jongeren. De titel van dit boek prikkelt dan ook direct.

Auteur: Pedro de Bruyckere

Met veel plezier las ik dit boek. De schrijvers nemen, net als in het eerste boek Jongens zijn slimmer dan meisjes, een aantal onderwijsmythes onder de loep. Ze geven duidelijk aan hun meningen opzij te zetten en gaan uit van de wetenschappelijke informatie die ze vonden.

Auteur: Lauk Woltering en Dick van der Wateren

Als voormalig onderzoeker van het sociale domein, besef ik maar al te goed hoe lastig het is onderzoeksresultaten te vertalen naar - evidence based - praktisch handelen van anderen. Voor de onderwijsonderzoekers ligt het niet veel anders.

17 september 2019
Auteur: Mariëtte Lusse

Het boek School en thuis geeft mede vanuit toepassingsgericht onderzoek in de grootstedelijke context richting aan het verbinden van de leefwerelden tussen leerkracht en leerling. Het is gericht op een context waar verschillen tussen leerkrachten en ouders onderling groot zijn.

17 juli 2019
Auteur: Jan Bransen

In Gevormd of vervormd? stelt filosoof Jan Bransen dat het onderwijs leerlingen niet vormt, maar vervormt. Hoe kunnen we teruggaan naar de vormende functie van onderwijs?

Auteur: Mathieu Heemlaar

Het boek seksuele vorming en diversiteit valt zeker aan te raden aan toekomstige leraren. Met begeleiding van docenten kunnen er mooie lessen gecreëerd worden.

Auteur: Willemieke de Jong, Jan Bekker, Hans de Deckere, Dr. Lisette van der Poel en Ingrid Schoonewille

Het boek Belofte van de Jeugd?! Pedagogiek van de 21e eeuw bevat  de inhoud van lezingen, presentaties en workshops die gegeven zijn tijdens het congres van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) in het najaar van 2017.

Auteur: Sarah-Jayne Blakemore

Humeurig, onbetrouwbaar, gewelddadig: adolescenten worden vaak gestereotypeerd en vergruisd. Veelbekroond neurowetenschapper Blakemore is juist heel enthousiast over adolescenten.

Auteur: Frank Jongbloed

De titel van het boek geeft je de verwachting dat het een boekje is met hilarische verhalen, maar dat valt wel mee. Mogelijk verdwijnt de humor op het moment dat je het op papier zet en had je er gewoon bij moeten zijn om het als humor te ervaren.

Pagina's