Op zoek naar een onderwijsboek? Hier vind je recensies van boeken die collega's lazen.

Wil jij zelf eens een recensie schrijven voor het ROM? Dat kan!
Bekijk het bericht op de Homepagina om te zien welke boeken er liggen te wachten op een recensent.

Auteur: Ton van Haperen

Ton van Haperen kiest een confronterende, recht voor zijn raap-toon om zijn stellingname kracht bij te zetten: Het onderwijsbestel is door opvolgende beleidsmaatregelen in de afgelopen 25 jaar in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waarin schoolbesturen ‘domme zetbazen van de politiek zijn...

Auteur: ARmazing

Max is net verhuisd. Het is vakantie en hij verveelt zich. Hij heeft geen vriendjes en tijdens de verhuizing zijn zijn knuffels zoekgeraakt. Dan krijgt hij een brief waarin staat dat Max op avontuur moet met een vliegtuig dat hij zelf moet bouwen met dozen.

Auteur: René Kneyber en Dorien Zevenbergen

Een mooi essay waarin de vinger vele malen op de zere plek gelegd wordt, maar waarin de focus sterk ligt op het PO en VO. Het voorwoord dat een goedkope reclame is voor de eerder geschreven boeken van Kneyber had achterwege gelaten mogen worden.

13 februari 2019
Auteur: Stichting Techniekpromotie

Het Techniek-doeboek ziet er uitnodigend uit. Het boek is gericht op kinderen, de tekst is kindvriendelijk en er staan grappige illustraties in. Ouders krijgen tips en er staan leuke algemene weetjes in.

Auteur: Aafke Bouwman, Boudewijn Hogeboom en Els Loman

Iedereen is uniek en alle kinderen leren op een eigen wijze. Er is in het klassikale onderwijs een afstemming voor de gemiddelde leerling, alleen die leerling bestaat niet. Verschillende onderwijsbehoeften en als leerkracht zorgen dat alle leerlingen optimaal leren?

Auteur: David Mitchell

De auteur van Gelijke kansen in de school beschrijft op basis van vijf hoofddomeinen van diversiteit hoe leraren effectief kunnen omgaan met leerlingen en hun diversiteit.

Auteur: Frans Ottenhof en Gerard Rozing

De kern van Wat doen goede leraren anders is: Vraag jij je af of je een goede leraar bent? Dit is niet zo belangrijk. Als je maar beter wordt!

Auteur: Esther van de Ven

Sinds de invoering van Passend Onderwijs zou er steeds meer aandacht voor het begeleiden van studenten met autisme moeten zijn. De auteur van ‘Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs’ stelt terecht dat dit helaas nog niet voor elke docent even vanzelfsprekend is.

Auteur: Winnifred Jelier

‘Alles op een rij’ geeft heel beknopt de highlights van 15 jaar onderzoek weer. Het boek bevat zes korte hoofdstukken, waaruit je makkelijk kunt kiezen als je weinig tijd hebt:

Auteur: Simon C. Klein

Het boek is opgedeeld in drie delen die de gebieden van cognitie, ontwikkeling, en sociale omgeving van laagbegaafde jongeren bespreken.

Pagina's