Rotterdam,
22 juli 2020

Kinderopvang BijDeHand en Stichting GroeiBriljant bieden peuters van de voorschoolse opvang deze zomer extra peuteropvang aan. Een aantal locaties gaat twee weken in de zomervakantie langer door.

Op 25 juni 2020 ondertekenden de directieleden van Norlandia Kinderopvang, Heleen Fischmann, en Edith Wortel van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk, een samenwerkingsovereenkomst voor de leerwerkplaats bij Norlandia.

Rotterdam,
22 juni 2020

Met je blote voeten springen in een modderplas, erin roeren met een stokje of de modder kneden tot een taartje. 29 juni 2020 is het ModderDag en staat het beleven van modder centraal.

De gezamenlijke schoolbesturen uit Rotterdam krijgen van het Rijk 21,8 miljoen euro verdeeld over de komende 4 jaar, om het lerarentekort in het primair en speciaal onderwijs terug te dringen.

Rotterdam,
4 maart 2020
Move a-Head Kleutercongres

Broodje, drankje, van 14.00 tot 17.00 minimaal 5 tips die je de dag er op direct in je lessen kan toepassen en horen wat anderen weten en vinden? Kom dan naar het Kleuter‘congres’ op woensdagmiddag 4 maart.

De gemeente Rotterdam, het Nationaal Fonds Kinderhulp, Hogeschool Rotterdam (HR) en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zetten samen een onderzoeksprogramma op over de hulp aan kinderen die in Nederland in armoede opgroei

Basisschool de Fontein heeft sinds vanochtend een leeshoek met een zwerfboekenkast, zodat de leerlingen makkelijk boeken kunnen lezen en delen met elkaar.

Pagina's