Niet alleen leraren, maar ook ouders zijn een belangrijke bron van steun wanneer jongeren loopbaankeuzes moeten maken. In ROM 5 (december 2018) licht Mariëtte Lusse, lector Ouders in Rotterdam Zuid aan  Hogeschool Rotterdam, dit toe.

leestijd: 2 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

Saïd Kasmi raakt geïnteresseerd in politiek door de vele kranten die hij als distributeur in zijn studententijd leest. De opkomst van Geert Wilders is aanleiding om lid te worden van D66.

leestijd: 5 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • VVE
 • PO
 • VO

LeesUp010 is – net als ZuipUp010 – een spin-off van MeetUp010, door en voor leraren georganiseerde bijeenkomsten over actuele onderwijsonderwerpen.

leestijd: 4 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

In #ROM5 (december 2018) lees je het gesprek terug tussen Branko Vermote (doctoraalstudent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent) en Cindy Hoekwater (docent Nederlands en wetenschap & onderzoek op de OSG Hugo de Groot).

leestijd: 4 minuten
ROM_2018_04
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

Resultaten meten en kinderen labelen zijn zo belangrijk geworden in het onderwijs dat er soms weinig aandacht is voor het effect van hoop en optimisme. Dat zijn immers ook lastige, onmeetbare begrippen.

leestijd: 5 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • VVE
 • PO
 • VO
 • MBO

Het is hún school. Renzo (10) en Jesse (11) leiden mij rond op de Gelinckschool in Spijkenisse. Geduldig leggen ze uit hoe het hier werkt. Alles draait om het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Dat woord valt niet, maar ik zie het gebeuren.

leestijd: 5 minuten
ROM_2018_04
 • (V)SO
 • SBO
 • PO

Artikel : Onderbouwd

Hoe kun je onderbouwd je onderwijs verbeteren? Een wetenschapper en een leraar bespreken vragen uit de onderwijspraktijk. Deze keer is het onderwerp: hoe help je leerlingen met leerproblemen?

leestijd: 6 minuten
ROM_2018_04
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

Een school waar kinderen zelf mogen uitmaken wat zij leren en wanneer zij naar school gaan. Een anarchistische bende? Niet dus. De democratische school Vivere biedt wel degelijk gestructureerd onderwijs, vanuit de talenten en behoeften van kinderen.

leestijd: 5 minuten
ROM_2018_04
 • SBO
 • PO

Duizenddingendoekje

leestijd: 2 minuten
ROM_2018_04
 • (V)SO
 • SBO
 • VVE
 • PO
 • VO
 • MBO

Artikel : 2 Boeken

Recensies voor en door collega's

Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren. Hoe je als pedagogisch professional het verschil maat van Simon C. Klein

De ontwikkeling van het kind van Frank C. Verhulst

leestijd: 4 minuten
ROM_2018_04
 • (V)SO
 • SBO
 • VVE
 • PO
 • VO
 • MBO

Pagina's