19 Citylab010 plannen voor onderwijs toegekend

Rotterdam,
19 september 2018
 

Voor 2018 zijn er 53 innovatieve plannen ingediend bij CityLab010. Zij krijgen eenmalig subsidie om hun plan tot uitvoering te brengen.

Van die 53 plannen gaan er 19 over innovaties in het Rotterdamse onderwijs:

 • 010 klaar voor de toekomst: leerlingen spelenderwijs aan de slag met de toekomst door robots te maken.
 • Archiklas: achtiectuurlessen voor kinderen.
 • De muren hebben oren: leerlingen uit ver uiteenliggende wijken interviewen elkaars familieleden en krijgen empathie voor stadgenoten met een ander verhaal.
 • De verticale groep: leerlingen van groe 3 t/m 8 krijgen (ook) een plek in een verticale groep, omdat in groepen met verschillende leeftijden minder gepest wordt.
 • Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord: leerlingen sporten 45 minuten en leren vervolgens een uur super geconcentreerd.
 • Fawaka naschools ondernemen: basisschoolleerlingen zetten zelf bedrijfjes op en maken kennis met duurzaam ondernemen.
 • Floating Farm: een drijvend, duurzaam en diervriendelijk melkveebedrijf waar alle scholen en kinderdagverblijven educatie kunnen volgen.
 • Huiswerkbegeleiding en sport: ouders en ouderen worden opgeleid tot huiswerkbegeleiders van bovenbouwleerlingen van de Valentijnschool.
 • IMC Basis: bevlogen professionals laten bovenbouwleerlingen ervaren hoe vakken als journalistiek, Recht en Wetenschap er later uit kunnen zien.
 • Jeugd Gemeenteraad: kinderen van 10 tot 13 jaar leren de kunst van democratisch samenleven in de raadszaal van het stadhuis.
 • Kies je koers: Albeda-studenten krijgen hulp van een e-coach via een online tool bij hun weg naar volwassenheid met thema's als huisvesting, werk en verzekerkingen.
 • Livestream community: community van leerlingen en docenten van verschillende onderwijsinstellingen op kennis te delen op afstand.
 • Maak je eigen vliegplan: vmbo-leerlingen doen een op de praktijk gebaseerde luchtvaartopdracht waarmee ze een onderbouwde keuze kunnen maken voor een mbo-opleiding.
 • Heb hart voor onderwijs: inclusief onderwijs op de Zalmplaatschool met onder andere een leeshulp in de las en een opvanggroep gedrag.
 • Schoolschaken: schaken op jonge leeftijd komt de schoolprestaties ten goede, een opstap naar een hoger onderwijsniveau.
 • Spelactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen: wekelijks uitdagende spellen spelen met leeftijdgenoten met een ontwikkelingsvoorsprong of die hoogbegaafd zijn.
 • The next school: vo-leerlingen worden aan het werk gezet door een opdrachtgever en leren zo wat een beroepenveld inhoudt.
 • Versterk je netwerk: het netwerk versterken voor jongeren uit gebieden met een lage sociaaleconomische status.
 • Zuiderlokaal: ouders slaan de handen ineen om extra taal- en rkenles aan te bieden.

Trots

Het nieuwe college van B&W stelt in de komende jaren ruim 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor innovatieve en maatschappelijke plannen die de stad nóg beter maken. Dit jaar hebben ruim 200 plannenmakers hun plan gedeeld op www.citylab010.nl. Daarvan krijgen ruim 50 plannenmakers subsidie toegekend. “Waar anders dan in Rotterdam zijn er jaarlijks zoveel betrokken en enthousiaste plannenmakers die bruisen van de mooie ideeën! Dat is iets om trots te zijn," aldus wethouder Barbara Kathmann (Economie, Wijken en Kleine Kernen). Er is dit jaar nog budget beschikbaar voor plannen. Zo is er nog subsidie mogelijk voor plannen voor de onderwerpen: werk (€ 307.500), sport (€ 35.000), eenzaamheid (€ 53.000), schulden (€ 11.000), veiligheid (€ 99.558) en cultuur (€ 100.308). Plannen kunnen tot 1 november 2018 worden ingediend.

2019: iets andere invulling CityLab010

Via CityLab010 ontmoeten dromers, denkers en doeners met goede ideeën en hart voor de stad elkaar. Door ideeën te delen en andere Rotterdammers te betrekken, ontstaan nieuwe samenwerkingen. CityLab010 krijgt de komende vier jaar een iets andere invulling. Wethouder Kathmann: “We zoeken naar manieren om er voor te zorgen dat nog meer Rotterdammers CityLab010 weten te vinden. Ook kijken we hoe we projecten die zich goed lenen voor sociaal ondernemerschap, in de toekomst nog verder kunnen ontwikkelen.”

Event

Nieuwsgierig geworden? Kom langs op ons event op 6 november in de Hogeschool Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.cityLab010.nl

Een reactie plaatsen