200 Syrische kinderen 3 weken naar Rotterdamse zomerschool

Rotterdam,
10 juli 2018
 

Drie weken naar school in de zomervakantie. Veel kinderen moeten er niet aan denken, meer dan tweehonderd Syrische leerlingen in Rotterdam doen het met veel plezier. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) en Dynamic Activities organiseren voor de tweede keer een uniek en innovatief zomerschoolprogramma met als doel de integratie, taal- en talentontwikkeling van vluchtelingkinderen van 4 tot 18 jaar te bevorderen en de kinderen een leuke en ontspannen zomer te bezorgen.

Dynamic Activities zet zich al 10 jaar in voor talentontwikkeling en de bevordering van de Nederlandse taalvaardigheid bij leerlingen tijdens de verlengde leertijd, speciale projecten, maar ook weekend- en vakantiescholen. De Zomerschool is een initiatief van SNTR, de stichting die 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam wil bieden met een huurwoning, een versnelde taalcursus en hulp bij het vinden van passend werk en/of onderwijs.

200 Syrische kinderen 3 weken naar Rotterdamse zomerschool

De Rotterdamse Erasmus Universiteit onderzoekt of de gezinnen zich door dit integrale programma inderdaad snel thuis voelen in Rotterdam. De Zomerschool moet er onder meer voor zorgen dat de Nederlandse taalvaardigheid van kinderen in de lange zomervakantie niet achteruit gaat. Dit is vaak het geval bij anderstalige kinderen die in de schoolvakantie nauwelijks in contact komen met Nederlands sprekende kinderen.

200 Syrische kinderen 3 weken naar Rotterdamse zomerschool

Leerkrachten verzorgen in de ochtend taal- en rekenlessen in doorlopende leerlijnen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende taalniveaus. In de zomerschool zitten leerlingen van dezelfde leeftijd met zoveel mogelijk hetzelfde taalniveau in een klas. Dat is vaak anders in een schakelklas, waar leerlingen die al een jaar Nederlands onderwijs hebben gehad, les hebben met leerlingen die net in Nederland zijn en de Nederlandse taal helemaal nog niet machtig zijn.  

In de middag is er volop ruimte voor talentontwikkeling met vakken als dans, drama, muziek en judo. Met uitstapjes in Rotterdam naar onder meer de speelfabriek, Circus Rotjeknor en het Skatepark leren de kinderen hun (nieuwe) stad beter kennen.

200 Syrische kinderen 3 weken naar Rotterdamse zomerschool

De reacties van de eerste zomerschool waren positief, zowel van de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten van de basis- en middelbare scholen van de kinderen. Ouders vertellen dat hun kinderen na de Zomerschool vol zelfvertrouwen weer naar hun eigen basis- of middelbare school gaan. Hun leerkrachten zeggen onder de indruk te zijn van het taalniveau van de leerlingen die de Zomerschool hebben gevolgd.

Een reactie plaatsen