Hackathon brengt zorg- en techniekstudenten bij elkaar

Rotterdam,
24 september 2018
 

Negentig tweede- en derdejaarsstudenten van Albeda, Zadkine en het Techniek College Rotterdam nemen deel aan de eerste mbo-hackathon voor Rotterdamse zorg- en techniekstudenten. Met deze hackathon beogen de onderwijsinstellingen samenwerking en innovatie te stimuleren op het snijvlak van zorg en techniek.

Innovaties in de zorg zijn een antwoord op thema’s als vergrijzing, ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven en het personeelstekort.

Multidisciplinair samenwerken

Door de hackathon leren studenten in een vroeg stadium multidisciplinair en gericht samenwerken. Studenten van zorgopleidingen worden hiermee in staat gesteld technische oplossingen te helpen bedenken voor vraagstukken in de zorg en de techniekstudenten kunnen hun kennis over de zorg aanvullen en hun technische oplossingen afstemmen op de vraag. Door de gevarieerde samenstelling van de groepen worden de vraagstukken van alle kanten belicht, waardoor de kans op een werkzame oplossing toeneemt. 

Data

De hackathon vindt plaats op:

  • Dinsdag 25 september vanaf 09.00 uur bij Zadkine, locatie Benthemplein
  • Donderdag 4 oktober vanaf 13.00 uur bij Techniek College Rotterdam, (tijdens Onderwijsfestival Rotterdam) locatie RDM Campus
  • Dinsdag 27 november vanaf 15.00 uur bij Albeda, locatie Rosestraat(Technomarkt Zorg & Welzijn met presentatie prototypes)

Na de tweede bijeenkomst gaan de techniekstudenten aan de slag met het ontwikkelen van prototypes. Op 27 november pitchen 15 groepen het resultaat tijdens de voor het publiek toegankelijke Technomarkt Zorg & Welzijn bij Albeda op de Rosestraat.

Een reactie plaatsen