Harmonisatie vve bereikt meer peuters en betere opvangkwaliteit

22 augustus 2017
 

De afgelopen twee jaar is in Rotterdam de harmonisatie van de peuter- en kinderopvang ingevoerd. Alle peuterspeelzalen zijn omgezet naar kinderdagverblijven. Peuters kunnen in de geharmoniseerde groepen terecht, ongeacht de situatie van hun ouders of hun risico op een ontwikkelingsachterstand.

Inmiddels zijn er 583 geharmoniseerde groepen die voorscholen, groep nul of peuterschool worden genoemd. De gemeente concludeert dat met de harmonisatie drie belangrijke resultaten zijn bereikt:

  • Er worden veel meer kinderen bereikt. Van de peuters die een indicatie hebben gekregen voor extra uren, gaat 93% naar de voorschool. Dit zijn peuters die (grote kans op) ontwikkelingsachterstand hebben.
  • Het aantal peuters op de wachtlijst voor peuteropvang is met de helft afgenomen.
  • Instellingen voor peuter- en kinderopvang, schoolbesturen en gemeente hebben gezamenlijk een kwaliteitskader hebben opgesteld voor de voorschool in Rotterdam.

Samen kwaliteit bepalen

In het gezamenlijk kwaliteitskader zijn de kwaliteitseisen voor de Rotterdamse voorschool vastgelegd. Bijvoorbeeld over scholing, teamprofessionaliteit, pedagogische kwaliteit en de doorgaande leerlijn naar de basisschool. Het kwaliteitskader beschrijft de Rotterdamse visie op de voorschool en naast landelijke eisen ook aanvullende eisen voor Rotterdam. Door deze eisen niet als gemeente te bepalen, maar met instellingen en schoolbesturen gezamenlijk afspraken te maken, is er breed draagvlak voor het kwaliteitskader.

Pedagogische begeleiding volgens Rotterdamse standaard

De kwaliteit van de voorschool wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de pedagogische begeleiding van de groepen. Daarom beschrijft het kwaliteitskader uitgebreid waar de pedagogische begeleiding aan moet voldoen. In Rotterdam heeft iedere groep een hbo’er als pedagogisch medewerker of coach. Per locatie waar kinderen naar de voorschool kunnen, moet vastliggen hoe pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht werken om aan te sluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast zijn locaties verplicht om een zelfevaluatie te doen. Dit zijn specifieke Rotterdamse kwaliteitseisen.

Uitgangspunt voorschool: spelend leren

Uitgangspunt voor de voorschool in Rotterdam is dat kinderen leren door te spelen. Begeleid spel (waarbij de pedagogisch medewerker meedoet) helpt kinderen om op een leuke en speelse manier bezig te zijn met taal en rekenen en sociale vaardigheden.

Een reactie plaatsen