Inclusief onderwijs met hulp van cultuur

Rotterdam,
1 november 2017
 

Onderwijs moet iedere leerling kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Onderwijskansen moeten gelijk zijn. Maar dat zijn ze helaas niet. In Nederland groeit de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden en in Rotterdam is dat op sommige vlakken zelfs nog groter dan landelijk. Oud-minister Jet Bussemaker en voormalig staatssecretaris Sander Dekker zetten daarom het landelijke initiatief Gelijke Kansen Alliantie op.

In Rotterdam werd de lokale alliantie in maart afgetrapt en ligt de focus op cultuureducatie. Als vervolg op de Gelijke Kansen Alliantie-conferentie afgelopen maart in de Stadschouwburg, organiseert Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) op donderdag 2 november een werkconferentie over de relatie van inclusiviteit en cultuuronderwijs.

Aftrap Gelijke Kansen Alliantie Rotterdam, 6 maart 2017

Inclusief onderwijs en cultuureducatie

Schoolbestuurders en –directeuren, cultuurprofessionals en beslissers en beleidsmakers van Gemeente Rotterdam gaan op uitnodiging van KCR en de stuurgroep Gelijke kansen met Cultuur met elkaar in gesprek over de relatie tussen inclusief onderwijs en cultuureducatie. Want cultuureducatie is een middel bij het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Er wordt gezocht naar een steviger aansluiting van cultuureducatie bij het onderwijs, op zo’n manier dat cultuur duurzamer bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in de stad en daarmee de gelijke kansen in het Rotterdamse onderwijs bevordert. Het doel is te komen tot aanbevelingen over cultuureducatie die meegegeven worden aan de huidige en toekomstige beslissers op het gebied van onderwijs én cultuur in Rotterdam.

Spiegelfunctie

Kan de intrinsieke spiegelfunctie van cultuureducatie meer bijdragen aan gelijke kansen voor alle Rotterdamse kinderen in het Rotterdamse onderwijs? En zo ja: hoe? En wat vraagt dat van de onderwijssector, de culturele sector en de overheid?
Deze vragen staan centraal tijdens de werkconferentie. Professor Barend van Heusden (RUG, hoogleraar Cultuur en Cognitie) geeft een lezing over het belang van cultuuronderwijs in relatie tot de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De dag wordt geleid door Ruben Maes met intermezzo’s en afsluiting door theatermaker Laura van Dolron.

Meer lezen

foto: Dimitri Hakke

Een reactie plaatsen