Integraal Kindcentrum Onze Wereld opent haar deuren

Rotterdam,
9 november 2018
 

Het nieuwe Integrale Kindcentrum in Prins Alexander – Het Lage Land is een feit. IKC Onze Wereld is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Kind en Onderwijs en kinderopvang BijDeHand. Peuteropvang Priegeltje, Kinderdagverblijf Onze Wereld, basisschool Onze Wereld en BSO Onze Wereld zorgen samen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 jaar tot aan de middelbare school.

Voor de opening hadden de kinderen speciaal een kleurrijk bord gemaakt dat symbool stond voor het nieuwe IKC. Het werd een groot spektakel, onder andere dankzij de brassband die het een muzikaal feest maakte.

Ideale omgeving voor een doorlopende ontwikkeling

IKC Onze Wereld is een samenwerkingsverband tussen basisschool Onze Wereld en kinderopvang BijDeHand. De ideale omgeving waarin een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 13 jaar wordt gecreëerd. De samenwerking zorgt voor een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde visie.

Kinderopvang BijDeHand

Kinderopvang BijDeHand is een kinderopvangorganisatie in Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. Klantgerichtheid, professionaliteit en ontwikkeling door deskundigheidsbevordering staan bij BijDeHand hoog in het vaandel, waarbij het kind altijd het uitgangspunt is. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar heeft BijDeHand op meer dan 60 locaties hele dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en Plusopvang. Want ook aan de meer kwetsbare kinderen biedt BijDeHand plaats. Een veilige omgeving en respect voor het kind vormen de basis van onze opvang. Daarbinnen biedt BijDeHand ruimte aan verschillende pedagogische stromingen zodat er altijd wel een locatie is die aansluit bij uw ideeën over opvoeding!

Een reactie plaatsen