Kind en Onderwijs en Albeda ontwikkelen leerwerkplaats voor aankomende Onderwijsassistent

Rotterdam,
10 mei 2019
 

Donderdag 9 mei tekenden Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda (mbo) en Rolf van den Berg, voorzitter college van bestuur stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (Christelijk primair onderwijs) de samenwerkingsovereenkomst voor de start van een leerwerkplaats.

De nieuwe leerwerkplaats is een beroepsgerichte leer-werkomgeving, waar studenten van de opleiding Onderwijsassistent in de beroepspraktijk worden opgeleid. De studenten van Albeda-locatie Prins Alexanderlaan in Rotterdam gaan twee dagen per week op de basisscholen van Kind en Onderwijs Rotterdam aan de slag met praktijkopdrachten onder begeleiding van een Albeda docent en een van de leerkrachten op de betreffende scholen. Daarnaast krijgen de studenten op een centrale locatie twee dagen per week les van een, aan hen toegekende, leraar van Kind en Onderwijs Rotterdam.

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam en Albeda ontwikkelen leerwerkplaats voor studenten Onderwijsassistent

Gezamenlijke, maatschappelijke opdracht

Kind en Onderwijs Rotterdam en Albeda zien het als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht om studenten inspirerend en effectief op te leiden, waardoor er een goede aansluiting ontstaat met de arbeidsmarkt. Door het mbo onderwijs optimaal te laten aansluiten op de beroepspraktijk van het primair onderwijs ontstaan betere mogelijkheden om doorlopende leerlijnen verder te verdiepen. Kind en Onderwijs Rotterdam is al een opleidingsschool met de pabo-opleiding van Hogeschool Inholland.

Begeleiding op maat

Kind en Onderwijs Rotterdam vindt het belangrijk dat alle studenten op maat worden begeleid tijdens de duur van de opleiding. Leerlingen op de basisscholen van Kind en Onderwijs Rotterdam werken met doelen en het zichtbaar maken van hun leerwinst. Deze lijn trekt de stichting graag door naar de studenten Onderwijsassistent. Daarnaast is van belang dat Albeda studenten onderdeel zijn van het schoolproces, dat ze zich verbonden voelen met de scholen maar vooral ook met de leerlingen. Dat studenten kunnen zien welke bijdrage ze kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Start

De leerwerkplaats start in september 2019 met minimaal 25 studenten van de bol-opleiding Onderwijsassistent (niveau 4). De opleiding die normaliter bij Albeda plaatsvindt, wordt (deels) verplaatst naar de praktijk en de inhoud van het onderwijsprogramma sluit daarbij aan. Ook vanuit de pabo-opleiding van Hogeschool Inholland wordt er lesgegeven in het kader van de doorlopende leerlijn.

Mede naar aanleiding van de open dagen bij Albeda zijn er veel belangstellenden voor deze opleiding, die op 23 mei op Albeda-locatie Baljuwstraat terugkomen voor meer informatie en inschrijving, waaronder verrassend veel jongens. Bij voldoende aanmeldingen start mogelijk ook een tweede klas van 25 studenten

Een reactie plaatsen