Kleuters gezocht voor onderzoek EUR

Rotterdam,
3 april 2018
 

In de overgang naar de kleuterklas verandert er veel voor kinderen. Sommige kinderen vinden deze overgang lastig. Daarom doet de Erasmus Universiteit onderzoek bij kleuters die nét zijn gestart op school (minder dan 1 maand in groep 1).

Het onderzoek richt zich op hoe kleuters omgaan met andere kinderen en volwassenen, en hoe zij zich aanpassen aan wat er van hen wordt verwacht in verschillende situaties – in de klas en thuis. Voor dit onderzoek worden kleuters gezocht die mogen meedoen.

Wat houdt deelname in?

De onderzoekers verwachten dat individuele verschillen tussen kinderen in de eerste weken van groep 1 al voorspellend kunnen zijn voor het ontwikkelingsverloop. Met meer kennis hierover, kunnen leerkrachten in de toekomst beter signaleren welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben. Maar deze kennis kan ook gebruikt worden voor het verbeteren of aanpassen van voorschoolse programma’s die voorbereiden op de overgang naar school.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. In de eerste maand nadat het kind is gestart in groep 1, maken de onderzoekers een afspraak voor een huisbezoek en schoolbezoeken. Ook vragen ze de ouders en de leerkracht om een aantal vragenlijsten in te vullen.

  2. Na ongeveer 10 maanden wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht. Dat gebeurt aan de hand van een aantal spelletjes en een oudervragenlijst. Ook vragen de onderzoekers informatie op uit het leerlingvolgsysteem van de school.

Kleuters gezocht voor onderzoek EUR

Wat levert deelname op?

De school ontvangt een overzichtsrapport van de onderzoeksresultaten. Er wordt afgestemd welke informatie hierin gewenst is. Na afloop van het onderzoek ontvangt de ouder een cadeaubon van €30 en de leerkracht een cadeau voor de klas. Het kind krijgt na het eerste en het tweede deel van het onderzoek ook een cadeautje.

Welke kleuters komen in aanmerking?

Het onderzoek richt zich op hoe kleuters de overgang naar school in algemene zin ervaren. Alle kinderen voor het eerst naar groep 1 gaan, komen daarmee in aanmerking voor het onderzoek. (Het gaat dus niet specifiek om kleuters bij wie er eventuele zorgen zijn over hun ontwikkeling.)

Meer informatie en aanmelden

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zowel ouders als school kunnen kleuters aanmelden.
Neem voor aanmelden, vragen of meer informatie contact met de onderzoekers: kijkopkleuters@essb.eur.nl.

Een reactie plaatsen