Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren op Zuid

Rotterdam,
19 mei 2020
 

De scholen zijn dicht, vrienden zijn niet welkom en iedereen blijft noodgedwongen thuis. Gelukkig betekent corona niet dat je geen steentje bij kunt dragen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren zich vrijwillig in voor een ander, juist in coronatijd. Want iets voor iemand betekenen kan prima op anderhalve meter afstand.

Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen leren kennen en tegelijkertijd iets voor een ander doen. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf. Zo’n 15.000 jongeren gingen al aan de slag in proeftuinen bij meer dan 1.000 organisaties. MDT was hard op weg naar landelijke dekking – en toen was daar corona. Projecten werden stopgezet, jongeren naar huis gestuurd.

MDT op Zuid

De officiële lancering van MDT op 16 maart ging niet door, maar organisaties en jongeren kunnen ook nu, op afstand, helpen om de wereld te verbinden. De nieuwe situatie bracht namelijk ook inspiratie. Voor Moniek Lemmens van MDT Op Zuid, een project van stichting Werkshop en Hart van Zuid in Rotterdam, was het juist dé aanleiding om een nieuw initiatief te starten: 'Met onze projecten richten we ons op kwetsbare jongeren uit de buurt. Het is voor hen om allerlei redenen niet altijd gemakkelijk om mee te komen en met het sluiten van de scholen werd dat meteen nog een flink stuk lastiger. Om deze scholieren te ondersteunen hebben we daarom een nieuw project ontwikkeld: digitale huiswerkbegeleiding en persoonlijke coaching. Leeftijdgenoten helpen deze jongeren met hun schoolwerk en bieden een luisterend oor – digitaal, één op één of in kleine groepjes. Uiteraard altijd met anderhalve meter afstand. Kwetsbare jongeren staan al 1-0 achter en we kunnen ze nu echt niet laten vallen.'   

 

'Kwetsbare jongeren staan al 1-0 achter. We kunnen ze nu echt niet laten vallen.'

 

Initiatieven tijdens de pandemie

MDT is altijd vrijwillig, sluit aan bij de interesses van jongeren en deelnemers worden goed begeleid. Jongeren doen MDT om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld om te onderzoeken wat ze willen worden of omdat ze iets goeds willen doen voor de samenleving. Organisaties die projecten aanbieden zijn heel divers en te vinden in veel verschillende sectoren. Een aantal van hen ontwikkelt nu, tijdens de pandemie, initiatieven die jongeren als MDT kunnen doen. Soms gaat het om een aanpassing van een bestaand project, soms om een geheel nieuw idee.

Werkbegeleiding en coaching

Moniek: 'Voordat het coronavirus de wereld on hold zette, gaven we met MDT Op Zuid jongeren uit de buurt de kans om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarbij kregen ze hulp van een talentcoach, die hen indien nodig ook motiveerde hun schoolwerk te doen. Met de sluiting van de scholen, werd dat coaching-aspect meteen nog een heel stuk relevanter. We realiseerden ons dat veel dingen nu even niet konden, maar keken ook naar wat nog wél mogelijk was. Daarom zijn we in samenwerking met scholen, waaronder het Rotterdamse Vakcollege De Hef, dit initiatief voor huiswerkbegeleiding en coaching gestart. De deelnemers zijn praktische jongeren die al hun schoolwerk normaliter op school doen. Ze zijn helemaal niet gewend om thuis met school bezig te zijn en kunnen daardoor snel achter raken. Onze coaches, jongeren die dit als MDT doen, helpen en motiveren hen. Als het kan worden ze digitaal in hun eigen huis begeleid, maar soms is buitenshuis beter. Als je met veel mensen een kleine ruimte deelt, is het natuurlijk lastig om je te concentreren. Ook hebben ze lang niet allemaal wifi thuis. We werken onder andere met jonge statushouders, die de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. Als die een paar weken geen contact buitenshuis hebben vallen ze echt terug. Onze jongeren helpen ze om op niveau te blijven en bij te leren.'

Samen voor maatschappelijke impact

De proeftuinen van de afgelopen achttien maanden waren een mooie graadmeter voor het enthousiasme van jongeren over het doen van een MDT. Omdat ze zelf actief betrokken zijn bij het opzetten van de projecten, sluiten deze goed aan bij wat jongeren willen. Bijna 600.000 van de 14- tot 27-jarigen geeft aan open te staan voor een MDT. Maatschappelijke impact door persoonlijke ontwikkeling, het leren kennen van nieuwe mensen en iets doen voor een ander staat centraal. Terwijl jongeren een bijdrage leveren bereiden ze zich voor op de toekomst. Het maakt niet uit of ze meedoen omdat ze graag anderen helpen, ze zich willen oriënteren op studie of loopbaan, of hun leven weer op de rit willen krijgen. De huidige tijd leent zich meer dan ooit voor het leveren van een bijdrage. Door alle beperkingen ligt verveling op de loer en tegelijkertijd hebben meer mensen hulp nodig.

Goed bezig

Dat staatssecretaris Paul Blokhuis zelf op bezoek komt, voelt bij MDT Op Zuid als een bevestiging dat ze goed bezig zijn: 'We zijn natuurlijk supertrots dat hij langskomt! Dat de staatssecretaris ons project belangrijk vindt, is een geweldig gebaar voor iedereen die erbij betrokken is. De scholen gaan binnenkort weer open, maar dat betekent natuurlijk niet dat alles meteen weer wordt zoals vroeger. We starten komende week een samenwerking met een nieuwe school en ook een voetbalvereniging heeft ons benaderd of we hun leden kunnen begeleiden. Met MDT Op Zuid blijven we deze ondersteuning dus nog wel even bieden. We werken samen aan maatschappelijke impact. Dat deden we voordat het virus Nederland bereikte en dat doen we nu nog steeds!'

 


Over maatschappelijke diensttijd 

Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT. Zie voor meer informatie ook www.doemeemetmdt.nl.

Een reactie plaatsen