Meer aandacht voor cultuuronderwijs op Rotterdamse vo-scholen

Rotterdam,
17 januari 2018
 

Ruim 8000 Rotterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs bezochten het afgelopen schooljaar 2016-2017 meer kunst- en cultuurinstellingen in hun stad dan de jaren ervoor. Dat deden ze via de CJP Cultuurkaart. Deelname hieraan nam in dit jaar toe van 53% in 2015-2016 naar maar liefst 76%.

Oorzaak was de impuls van €5,- extra per leerling bovenop het bestaande bedrag op de Cultuurkaart. Deze extra bijdrage werd mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam nadat Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) hiervoor een aanvraag deed.

Rijk aanbod in Rotterdam

‘We zijn ontzettend blij met dit resultaat. Het betekent dat meer jongeren gebruik maken van het rijke aanbod dat we in Rotterdam hebben. En dat is een verrijking voor hun onderwijs,’ aldus Anne Marie Backes, directeur van KCR. ‘Met deze 5 euro was de laatste drempel verdwenen voor Lyceum Kralingen, waardoor wij dit jaar voor het eerst de Cultuurkaart mochten bestellen voor leerlingen en docenten,’ vertelt Valerie Avery, docent Lyceum Kralingen.

Meer aandacht voor cultuuronderwijs op Rotterdamse vo-scholen

Groot succes

In totaal werd er een dikke 6,5 ton door de scholen geïnd tegenover een kleine 5,5 ton het jaar ervoor. Niet alleen wordt het onderwijs van leerlingen daardoor verrijkt, het betekent ook een impuls voor de culturele en cultuureducatieve sector. Het meeste budget werd besteed bij centra voor de kunsten (bijna 19%). Wegens groot succes van de actie, zal de gemeente ook dit schooljaar het extra bedrag ter beschikking stellen.

Rotterdam niet langer achterblijver

Rotterdam bleef lange tijd achter bij de andere grote steden als het ging om deelname aan de Cultuurkaart en dus aan cultuureducatie in de stad. KCR maakt zich sterk voor krachtig onderwijs met cultuur voor alle Rotterdamse leerlingen. Bij deze ambitie is de CJP Cultuurkaart een belangrijk instrument, omdat de kaart gebruikt wordt om culturele activiteiten te financieren voor en door leerlingen. Dat de stad achterbleef, betekende ook dat minder leerlingen de rijke ervaring van kunst en cultuur meekregen. Als reactie vroeg KCR een eenmalige bijdrage van €5,- aan bovenop het bedrag dat er normaliter al op de kaart staat. Dat deed KCR samen met docenten en educatoren van culturele instellingen, die samen het netwerk Rotterdams CKV vormen. KCR heeft de ambitie om uiteindelijk alle VO-scholen te betrekken bij de Cultuurkaart.

foto: Aad Hoogendoorn

Een reactie plaatsen