Oproep tot meer mannen in het Rotterdamse onderwijs

Rotterdam,
5 november 2014
 

Gemeente roept schoolbesturen op meer mannen te laten instromen

In 1999 was 28% van alle docenten in het Nederlandse basisonderwijs man. In 2013 daalde dit percentage naar 17,6%, waarvan 12% met een onderwijzende taak. Omdat de PvdA vindt dat onderwijs een plek moet zijn waar jongens en meisjes zich kunnen ontwikkelen en van mening is dat mannen een positieve bijdrage kunnen hebben, stelde  raadslid Co Engberts (PvdA) hier, op 26 september, vragen over aan het gemeentebestuur.

Oproep aan schoolbesturen
Naar aanleiding van de vragen van Engberts geeft het college van B&W van de gemeente Rotterdam aan dat een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in het onderwijs wenselijk is. Zo komen kinderen met verschillende rolmodellen in aanraking. Op dit moment wordt overleg gevoerd met de schoolbesturen over een nieuwe invulling van de Rotterdamse Lerarenagenda. Het college roept schoolbesturen op tot projecten om de instroom van mannen in het onderwijs te bevorderen en zittend mannelijk onderwijzend personeel te behouden.

Een reactie plaatsen