Van uitkering naar werken in de zorg via maatwerkopleiding

28 januari 2020
 

Maandag 27 januari 2020 ontving een groep van 11 mensen die recht hebben op een uitkering hun diploma voor de mbo-opleiding Dienstverlening zorg & welzijn niveau 2. De uitreiking vond plaats bij Albeda Zorgcollege, Rosestraat 1103 in Rotterdam. Een mooi resultaat van een unieke samenwerking tussen Baanbrekend Drechtsteden, een jobcoach en Albeda Zorgcollege waaruit blijkt dat scholing en begeleiding op maat werkt! Doel van dit samenwerkingsproject is meer mensen vanuit een uitkeringssituatie aan een baan in de zorg te helpen.

Begeleiding op maat

De 11 deelnemers begonnen 15 maanden geleden aan een intensief traject van leren en werken in één van de vijf deelnemende zorgorganisaties. Vanaf de start van het traject zijn de deelnemers 24/7 begeleid door een jobcoach vanuit de Drechtsteden. Zo kregen zij begeleiding op maat en werd bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Hierdoor was er minder uitval en konden meer deelnemers het traject succesvol afronden. Nu, met hun diploma op zak, gaan ze vol enthousiasme aan de slag in de zorg bij verschillende zorgorganisaties in de regio Dordrecht. Een aantal deelnemers stroomt door naar een leerwerktraject op niveau 3.

Kansen in de zorg

Dit project richt zich enerzijds op het terugdringen van het tekort aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt en anderzijds biedt de Drechtsteden kansen aan inwoners die in een uitkeringssituatie zitten en graag aan de slag willen in de zorg.  

Mbo-diploma

Naast de deelnemers vanuit de Drechtsteden, maken ook drie gemotiveerde medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis onderdeel uit van de groep. Zij werken al jaren in de zorg, maar waren nog niet in het bezit van het juiste diploma. Via deze maatwerkopleiding hebben zij alsnog hun mbo-diploma behaald.

Een reactie plaatsen