Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Rotterdam ,
17 november 2014

Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af.

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn opnieuw verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd.  Lees

Het aantal leerlingen dat zonder diploma het HMC verlaat is verder afgenomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rendementscijfers (verhouding tussen gediplomeerde en ongediplomeerde uitstroom). Het jaarresultaat van het HMC is met bijna vijf procent gestegen tot 76 procent.

De resultaten van het onderzoek dat door OBI is uitgevoerd onder ouders van kinderen t/m 11 jaar staan op www.gezondheidsatlasrotterdam.nl.

Rotterdamse Onderwijsconferentie 2014
 

Op 29 oktober 2014 hebben heel veel betrokkenen bij het Rotterdamse onderwijs,
van leraren en ouders tot bestuurders en ondernemers ideeën verzameld voor het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid.

Professor Plons helpt Sinterklaas: wegens enorm succes herhaald

Rotterdam ,
10 november 2014

MBO-leerlingen maken nieuwe stuurhut voor historische motorsleepboot

Den Haag ,
7 november 2014

Wat is het beste gebouw van Rotterdam?

Pagina's