Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Rotterdam ,
3 december 2014

Vandaag tijdens de internationale dag voor mensen met een handicap is het belangrijk stil te staan bij de obstakels die mensen met een beperking tegenkomen.
 

Rotterdam ,
3 december 2014

Op 28 november maakte Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge bekend dat hij o.a. 7,5 miljoen uittrekt om nieuwe huisvesting voor het Noordrand College mogelijk te maken. De plannen zijn al in een vergevorderd stadium.

Rotterdam ,
24 november 2014

De loopbus: dat is samen in een groep naar school lopen, onder begeleiding van daarvoor getrainde ouders

Rotterdam ,
21 november 2014

Op 20 november vond voor de tweede keer het Rotterdams Stadsdictee plaats. Het idee van een stadsdictee komt voort uit een motie uit 2012 van de Rotterdamse gemeenteraad. Veel Rotterdamse scholieren hebben te kampen met een taalachterstand.

Rotterdam ,
21 november 2014

In het EIC Mainport Rotterdam in Rozenburg vond op donderdag 13 november het McPort Event plaats. Ruim 600 leerlingen uit de bovenbouw van vmbo/havo/vwo van 13 scholen uit de regio Rotterdam-Rijnmond bezochten de Rotterdamse haven.

Rotterdam Charlois ,
20 november 2014

‘Moeders Maken Kunst’ is een verrassende en gevarieerde tentoonstelling in CBS De Akker aan de Millinxstraat, met verhalende kunstwerken gemaakt door moeders. Zij werkten enkele maanden lang met een kunstenares in de ouderkamer van de school voor het project ‘Moeders Maken Kunst’.

Rotterdam ,
18 november 2014

Tover de lobby van het Hilton Hotel Rotterdam om in een vrolijke Sinterklaas-setting. Dat was de opdracht voor negen studenten Mediavormgeven van het Grafisch Lyceum Rotterdam. De studenten gingen vrijwillig de uitdaging aan en verdiepten zich in de vraag: Hoe vieren we Sinterklaas anno 2014?

Rotterdam ,
17 november 2014

Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af.

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn opnieuw verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd.  Lees

Het aantal leerlingen dat zonder diploma het HMC verlaat is verder afgenomen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rendementscijfers (verhouding tussen gediplomeerde en ongediplomeerde uitstroom). Het jaarresultaat van het HMC is met bijna vijf procent gestegen tot 76 procent.

Pagina's